Kunjungan 2 Orang Guru Amerika

Pak Budiyono, pak Sudaryono, Niki, Jane,pak Agus , pak Maslikah, pak Masrochan,dan bu Sri Wahyuni

Bu Lestari , Niki , Jane dan pak Agus Pri

Jane Knick from Broadway High School ,Virginia & Niki Moylan, from Amundsen High School, Chicago, Illinois, USA