Direktori Guru

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIT KERJA SMA NEGERI 1 SEMARANG
KEADAAN 1 SEPTEMBER 2016
No Nama GELAR NIP JABATAN
AKADEMIK
1. Dra. Endang Suyatmi L, M.Pd Dra, M.Pd 19601013 198503 2 006  Kepala Sekolah
2.  Dra. Agustin Yuanis, M.Pd  19570827 198103 2 005 Waka Kurikulum
3.  Mustain, S.Pd  19700505 199412 1 003 Waka Kesiswaan
4.  Harmini, M.Pd  9620803 198601 2 004 Waka Humas
5.  Drs. Sugeng Purwoko, M.Pd  19630124 198712 1 001 Waka Sarana Prasarana
7.  Dra. Hj. Kun Marlina Lubis, M.Pd  19581001 198403 2 005 Guru Geografi
8.  Drs. Dargito  19640617 199403 1 008  Guru PKN
9.  Rusmiyanto, M.Pd  19690812 199803 1 013  Guru Bahasa Indonesia
11.  Drs. Mafrukhi, M.Pd  19620202 198903 1 016 Guru Bahasa Indonesia
12.  Dra. Rini Partiwi  19581214 198603 2 005 Guru BK
13.  Dra. Sri Sumartiningsih, MM  19581028 198403 2 010 Guru Ekonomi
14.  Dra. Rosalia Ariyanti, MM  19600922 198603 2 008 Guru Sosiologi
15.  Drs. Alex Sumanto  19610424 198703 1 011 Guru Fisika
16. Dra. Dharmaningsih Daud 19570803 198303 2 005  Guru Fisika
17.  Drs. Teguh Prasetyo  19600624 198703 1 006  Guru BK
18.  Dra. Sri Adiningsih  19621104 198703 2 010 Guru Biologi
19.  Drs. Moch Suwardi  19561028 197903 1 005  Guru BK
20.  Dra. Hj. Nina Nur Hasanah  19570418 198103 2 001  Guru Biologi
21.  Joko Sudarmo  19580301 198303 1 024  Guru Seni Budaya
22.  Dra. Kun Marlina Lubis, M.Pd  19581001 198403 2 005  Guru Geografi
23.  Dra. Sri Sumartiningsih, MM  19581028 198403 2 010  Guru Ekonomi
24.  Dra. Setiyowati, M.Pd 19581113 198303 2 005  Guru Penjasorkes
25.  Hj. Datin Sri Martiti, S. Pd,MM  19590122 198303 2 004  Guru Matematikaa
26.  Sri Wahyuningsih, S.Pd.  19590909 198302 2 004  Guru Bahasa Indonesia
27.  Dra. Rini Partiwi  19581214 198603 2 005  Guru BK
28.  Dra. Hj. Sri Adiningsih  19621104 198703 2 010  Guru Biologi
29.  Hj. Rini Ambarsari, S.Pd  19630119 198601 2 002  Guru Kimia
30.  Siti Hikmatun Hoesaeni, S.Pd, MM  19631214 198601 2 005  Guru BK
31.  H. Bun Yani, S. Ag  19570805 198304 1 004  Guru Agama
32.  Drs. Agus Sudarmin, MM  19620804 198803 1 012  Guru Bahasa Inggris
33.  H. Masrokan, S.Pd, MM  19630729 198603 1 006  Guru Seni Budaya
34.  Budiyono, S.Pd, M.Kom  19630406 198803 1 011  Guru Bahasa Inggris
35.  Dra. Sri Wiyanti, M.Pd  19650928 199003 2 004  Guru Geografi
36.  Drs. Budiyono  19630923 199403 1 006  Guru Ekonomi
37.  Dra. Athanasia Harlin W  19660826 199112 2 001  Guru Matematika
38.  Dra. Setyati, MM  19670201 199203 2 007  Guru Bahasa Inggris
39.  Dra. Siti Suhasih  19620209 199412 2 001  Guru Biologi
40.  Drs. Moch Adib. Y, M.Pd  19620616 199512 1 001  Guru Kimia
41.  Drs. Sulistyoso Handoyo P, MM  19621205 199512 1 002  Guru Kimia
42.  Dra. Hj. Sri Purnama Dewi  19680114 199512 2 003  Guru Bahasa Inggris
43.  Supliyadi, M.Pd  19700815 199512 1 003  Guru Fisika
44.  Dra. Priti Uning Wiyarti, M.Pd  19681017 199802 2 003  Guru BK
33.  Edhi Budiyanto  19581228 198601 1 004  Guru Fisika
33.  Budiningsih, S.Pd  19580607 198603 2 006  Guru Seni BUdaya
33.  Dra. Susilowati  19640314 200003 2 004  Guru Sejarah
33.  Budi Handoyo, S.Pd, M.Kom  19721120 200012 1 004  Guru Bahasa Inggris
33.  Budi Hartana, S.Ag  19711206 200003 1 001  Guru Agama Katolik
33.  Bagya Sunyata, S.PAK   19730507 200312 1 002  Guru Agama Kristen
33.  Suryonoto, S.Pd, M.Pd  19720104 200212 1 003  Guru Matematika
33.  Ratnaningsih, S.Pd  19731015 200212 2 00  Guru Biologi
33.  Sri Wahyuni, S.Pd  19680317 200012 2 001  Guru Bahasa Inggris
33.  Imam Taufik, S.Pd,M.Pd  19680723 200012 1 001  Guru Bahasa Indonesia
33.  Retno Suherni, S.Pd, M.Si  19710207 200701 2 005  Guru Kimia
33.  Tjipto Budi Wibowo, S.Pd  19700623 200212 1 006  Guru Fisika
33.  Sigit Prayitno, S.Pd  19740309 200604 1 007  Guru Matematika
33.  Eko Pujiono, S.Pd  19810710 200903 1 005  Guru Sejarah/TIK
33.  Dra. Ninik Dwi Astuti  19640616 200701 2 011 Guru Bahasa Indonesia
33.  Sudaryono, S.Pd, M.Pd  19660714 200604 1 004  Guru Bahasa Indonesia
33.  Hj. Dra.Rahayu Ismawati, M. Si  19640326 200701 2 006  Guru Kimia
33.  Dra. Eni Hastuti  19671220 200801 2 008  Guru PPKN
33.  Ninik Windiyani, S. Pd  19710902 200701 2 008  Guru PPKn
33.  Tahron, S. Pd  19740510 200801 1 020  Guru PEnjasorkes
33.  Anang Budiarso, S. Pd 19740913 200801 1 005  Guru Fisika
33.  Agus Priyanto, S. Pd  19760314 200701 1 012  Guru Matematika
33.  Eko Adi Nuryadin, S.Pd  19780525 200801 1 011  Guru Matematika
33.  Muzayin, S. Ag  19680810 200701 1 031  Guru Agama Islam
33.  Dyah Wariyanti, S.Pd  19760810 200801 2 015  Guru BK
33.  Anis Sofia Novirita, S.Si  19761103 200701 2 009  Guru Biologi
33.  Deny Firianto Utomo, S. Pd, M.Or  19781220 200701 1 005  Guru Penjasorkes
33.  Murtiasih, S.Pd  19820814 200604 2 008  Guru Bahasa Jawa
33.  R. Candra Bayu. Herwana, M.Kom  19830108 200903 1 003  Guru TIK
33.  Luluk Amalia, S.Kom, M.Kom  19810325 200903 2 005  Guru TIK
33.  Rudi Hendrawansyah, S.Pd,M.Kom  19810506 201406 1 003  Guru Geografi
33.  Qomar, S.PdI  Guru agama Islam
33.  Rahmawati Kusumaningrum, S.Pd  Guru Seni Budaya
33.  Nur Witriyati, SS  Guru Bahasa Jawa
33.  Agung Hariyanto, S.Pd  Guru Matematika
33.  Martin Wibowo, S.Pd  Guru Geografi
33.  Riswanto, SS  Guru Bahasa Jepang
33.  Slamet Riyadi, S.Pd,Gr  Guru Sejarah
33.  Kismiyati, S.Pd  Guru Bahasa Jawa
33.  Aga Eppino Saleh, S.Pd.OR  Guru Penjasorkes
33.  Dhidik Joko Purnomo, S.Pd  Guru Matematika
33.  Ida Yuniar Triyastuti, S.Pd  Guru Matematika
33.  Moh Aris Setyawan, S.Pd  Guru Sejarah
33.  Tulus Wardoyo, S.Pd  Guru BK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *